Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de la Publicitat Codi 360391
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. R. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català  Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 21/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 07/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019