Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Negociació i Presa de Decisions Codi 361821
Matèria M15. Tècniques d'Investigació en Psicologia Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. O. S. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Consulteu calendari
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6-7-8 Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 29/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 24/05/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019