Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Redacció Periodística Codi 360398
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. J. M. / Prof. S. G. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà / Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 10/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019