Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Recursos Humans Codi 360423
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. M. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 14/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019