Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Planificació i Mitjans Publicitaris Codi 360421
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. R. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019