Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Psicologia Social i del Consum Codi 360378
Matèria M3. Marc Teòric de la Psicologia Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. O. S. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 09/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 05/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019