Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Tècniques Publicitàries Codi 360405
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Prof. B. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 27/12/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019