Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Pla de Màrqueting Codi 360419
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. R. C. / Prof. I. L. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 19/03/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019