Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Disseny Gràfic Publicitari Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. Daniel Tena i Dra. Ana Isabel Entenza Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller El Taller està dividit en dues parts: una breu introducció de caràcter teòric d’aspectes fonamentals del disseny gràfic publicitari i l’altra d’aplicació pràctica de creació de peces gràfiques publicitàries. Ambdues es basen en Projectes amb els que es podrà descobrir les estratègies i els criteris de la realització de campanes gràfiques publicitàries. Tot s’orienta a la Realització, Presentació i Defensa de les activitats realitzades en el taller. A la fonamentació teòrica s’afegeix les indicacions imprescindibles d’InDesign, Ilustrator i Photoshop per treballar correctament cada una de les activitats proposades. D’aquesta manera, l’estudiant, no solament adquireix competència en l’ús del programari gràfic sinó que també adquireix els criteris per treballar en disseny i direcció d’art publicitari.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: equipament tècnic.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (1r Semestre) 
Data de creació: 27/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 27/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017