Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Taller Tècniques en Organització d'Esdeveniments Format docència M
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. S. G. Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller Dotar l’alumne de coneixements teòrics i pràctics sobre LA PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ D’ACTES per tal que s’iniciï en aquesta tècnica de relacions públiques.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector i pantalla
A aportar per l'estudiant: ordinador.
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 22/06/2011
Data darrera actualització i seguiment: 13/03/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018