Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Publicitat en mercats madrus: la publicitat que ven en televisió Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. P. Eslava Coneixements
previs recomanats
No són necessaris. Torn Únic
Descripció general del taller Taller para familiarizarse con la comunicación publicitaria eficaz.
Como conseguir que un spot de TV o una pieza publicitaria incremente las ventas
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador, proyector, internet.
A aportar per l'estudiant: --
Format EXTENSIU (2n Semestre)

 

Data de creació: 20/05/2011
Data darrera actualització i seguiment: 26/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017