Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Product Placement: Inserció de marques i productes a la ficció audiovisual Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. G. Coneixements previs recomanats Coneixement de matèries com comunicació i publicitat. Torn Únic
Descripció general del taller Visió general del Product Placement com a política comunicativa i com aquest es vàlid per a un Pla de Comunicació.
Idioma Català / Castellà. Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador i projector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 26/04/2012
Data darrera actualització i seguiment: 14/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018