Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Primers passos en la Publicitat Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. Maiocchi Coneixements
previs recomanats
Pensado para alumnos de primer curso. Torn Únic
Descripció general del taller El presente taller está desarrollado con la finalidad de que los alumnos, desde el primer curso, adquieran los primeros conocimientos básicos e imprescindibles para comenzar a aprender y entender que es “eso de hacer anuncios", conocer y cómo utilizar sus elementos (color, tipografías, fotografías, titulares, textos, logotipos) en función a la creatividad.
En definitiva, a insertarse con criterios propios en un mundo profesional con su propio léxico, sus puntos de vista y su entorno.

El desarrollo de este taller será teórico con trabajos prácticos después de cada tema a fin de que comiencen a desarrollar una carpeta de trabajos que les sirva de referencia.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Proyector
A aportar per l'estudiant: Ordenador. Preferiblemente, Adobe InDesign y Adobe Photoshop instalados.
Format EXTENSIU (2n Semestre matí i tarda)

 

Data de creació: 21/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 04/05/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017