Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Presentacions en públic: rendibilitza la teva imatge Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. H. C. Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Aconsegueix l’èxit en les teves presentacions en públic: per empreses, en rodes de premsa o en entrevistes personals.
Rendibilitza la teva imatge practicant les teves presentacions públiques.
Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics A l'aula: ordinador, projector, internet, equip audiovisual.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 28/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018