Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller  Podcasting: creació i difusió de podcasts per a professionals de la comunicació Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. Lola Costa Gálvez  Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller Los podcasts son grabaciones de audio digitales disponibles en Internet para su escucha online o descarga mediante servicios de suscripción (RSS). Desde un primer momento, el podcast supuso una revolución tanto para el medio radiofónico, que aprovechó las posibilidades de difusión de los repositorios sonoros, como iTunes; como para los llamados podcast practitioners, radioaficionados que con mayor o menor profesionalidad utilizan el podcast como herramienta de comunicación. En este taller aprenderemos los fundamentos y las múltiples aplicaciones del podcasting a nivel personal o profesional. Con una metodología eminentemente práctica se desarrollarán todos los pasos para la creación y difusión de un podcast, desde su ideación, hasta su grabación, edición y publicación en Internet.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, projector, internet, programari específic.
A aportar per l'estudiant: Ordinador, programari específic (Audacity 2.1.3. o Adobe Audition), gravadora (telèfon mòbil o professional)
Format INTENSIU (Juny)
Data de creació: 23/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 23/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/24/2017