Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Patrocini en el món esportiu Format docència L
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. Gamundi Coneixements previs recomanats És aconsellable tenir les assignatures superades de:
Principis de màrqueting i Pla de màrqueting.
Torn Únic
Descripció general del taller Aquest taller explicarà les característiques especials i com s’ha buscar de forma efectiva patrocinis en el àmbit de l’esport i involucrarà l'alta implicació de l'estudiant.
Idioma Català / Castellà. Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Internet, canó.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 10/10/2011
Data darrera actualització i seguiment: 17/02/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017