Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Organització de Congressos, conferencies, taules rodones i workshops. Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. Sagués  Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller En el taller es treballarà la metodologia, les tècniques i recursos necessaris per l’organització d’un congrés, una conferència, una taula rodona i un workshop. Estudiarem des de la seva planificació, la convocatòria fins el seu desenvolupament. El Taller serà molt pràctic i focalitzarà l'aprenentatge de l'estudiant a través del desenvolupament d'un guió -que li serà facilitat- per l’elaboració d’un congrés específic que inclourà diversos esdeveniments. Es tutoritzarà un a un els casos.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, Internet, equipament audiovisual.
A aportar per l'estudiant: ordinador
Format INTENSIU (Desembre)

 

Data de creació: 01/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 25/01/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018