Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Taller Nation Branding - La marca de les nacions Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. Llorens Coneixements previs recomanats No són necessaris. Torn Únic
Descripció general del taller

Nacions, països i ciutats competeixen a nivell global i local per atreure inversions, turisme i talent. La definició d'una marca i una estratègia de posicionament és fonamental per tal d'assolir aquests objectius. En aquest taller analitzarem les estratègies i tècniques de comunicació utilitzades per institucions i organitzacions públiques i privades per posicionar les seves marques. Posarem especial èmfasi en la marca "Barcelona" i algunes de les organitzacions i lobbies que treballen actualment per posicionar la seva marca.

Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A portar per l'estudiant: 
Format EXTENSIU (2n Semestre)

 

Data de creació: 15/12/2011
Data darrera actualització i seguiment: 10/05/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 /06/2017