Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Màrqueting Televisiu Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. C. C. Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Aquest taller proposa una immersió completa en el món de la imatge, la publicitat i el màrqueting televisiu.

Els valors de la marca, els continguts dels programes, la programació, la imatge de cadena, la continuïtat, les estratègies de comunicació, les campanyes i les seves peces (on line, of line, on air, esdeveniments, sinergies…).

El mètode és absolutament participatiu i proposa als estudiants crear una cadena de televisió, definir-ne els valors, missió i visió. Comptar amb la participació d’empreses i professionals que ens ajudin a completar continguts a partir d’experiències actuals. Crear programes que responguin a les seves característiques i programar-los en funció de contingut, hàbits de consum i competència, veure el comportament de les audiències, fer el brífing de cada programa i per fi la promoció. Un dels objectius del taller es desenvolupar les aptituds creatives dels alumnes i la confiança en les seves capacitats.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 15/12/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018