Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller La Intel·ligència Emocional i l'Empresa Format docència K
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. Mesa Coneixements
previs recomanats
No se requieren conocimientos específicos. Torn Únic
Descripció general del taller Conocer, potenciar  y practicar los diferentes componentes de la Inteligencia Emocional para propiciar un mayor desarrollo personal en el alumnado que  posteriormente repercuta  positivamente en el ámbito laboral y especialmente, en el trabajo de equipo y el liderazgo.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordenador y cañón.
A aportar per l'estudiant: folios, bolígrafos y clips.
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 15/02/2012
Data darrera actualització i seguiment: 17/02/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017