Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller La Comunicació de Crisi Format docència M
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. Arceo Coneixements
previs recomanats
Teoría de la comunicación persuasiva de masas, psicología de la comunicación, sociología, teoría y estructuras de las relaciones públicas. Torn Únic
Descripció general del taller Se pretende que el alumno de grado sepa prevenir y a afrontar situaciones de crisis en instituciones públicas, privadas, políticas o de otra naturaleza.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordenador, proyector, audio y pizarra.
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil.
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 01/02/2012
Data darrera actualització i seguiment: 07/03/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018