Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller L'autoestima i el benestar emocional: implicacions en el desenvolupament professional Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. J. Mesa Coneixements
previs recomanats
No se requieren conocimientos específicos. Torn Únic
Descripció general del taller La autoestima es el núcleo de la Inteligencia Emocional. Saber cómo funciona y cómo mantenerla sana repercute en todos los aspectos del desarrollo personal, emocional y social. Las profesiones que se definen con un nivel de interacción social alto y que el éxito o fracaso del desempeño está directamente relacionado con nuestra capacidad de relacionarnos bien, obligan a estar en continua formación personal para fortalecer diferentes aspectos clave de la autoestima y así prevenir el estrés emocional o lo que genéricamente denominamos bournout.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador, cañón, pizarra.
A aportar per l'estudiant: folios, bolígrafos y clips.
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 10/12/2012
Data darrera actualització i seguiment: 19/01/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017