Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller L'atenció al públic dins del rol professional d'un relacions públiques
Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. J. Mesa Coneixements
previs recomanats
No se requieren conocimientos específicos. Torn Únic
Descripció general del taller Este taller pretende que el alumnado conozca las dificultades que su perfil profesional entraña en la atención al público y fortalecer las habilidades comunicativas y sociales, como elemento de prevención del bournout (=estar quemado) y una sustancial mejora en la comunicación y el clima de trabajo de cualquier empresa. Habrá momentos expositivos utilizando la clase magistral, pero también se trabajará con coloquios, clases expositivas, trabajo en equipo y simulación.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador, cañón, pizarra, cámara de video, trípode.
A aportar per l'estudiant: folios, bolígrafos y clips.
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 10/12/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017