Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Kick-off d'una campanya de premsa Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. Ignasi Almirall Coneixements
previs recomanats
Coneixement bàsic de la relació amb mitjans de comunicació i de les eines principals.
Torn Únic
Descripció general del taller A partir d'un cas pràctic, que cada alumne haurà de triar en funció dels seus interessos, els alumnes hauran de treballar els materials de RRPP, analitzar els ja existents, trobar aquells temes que puguin ser susceptibles de generar interès per part dels mitjans de comunicació i organitzar una convocatòria amb mitjans de comunicació, com si comencessin des de zero a treballar una campanya de premsa.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: 
Format EXTENSIU (2n Semestre)

 

Data de creació: 12/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 10/05/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017