Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Investigació científica aplicada al TFG Format docència -
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. A. Coneixements
previs recomanats
És convenient haver superat les assignatures “Tècniques d’Investigació Sociològica” i “Documentació Informativa” Torn Únic
Descripció general del taller Taller eminentment pràctic consistent en l’aplicació de les diferents fases de la metodologia científica al desenvolupament d’un projecte de recerca en l’àmbit de la publicitat i Relacions públiques.
La superació d’aquest taller permet desenvolupar el TFG en la mateixa línea.
Idioma Català-castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format TUTORIES (1r semestre).
Sessions a determinar.

 

Data de creació: 04/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 27/04/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018