Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Taller Introducció al Marketing Digital, Mobile i estratègies de contingut en xarxes socials Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. B., Prof. X. A. Coneixements
previs recomanats
Estudiants amb interès per les noves tendències en publicitat digital, màrqueting i innovació. Torn Únic
Descripció general del taller En el present taller estudiarem la multicanalitat que l’activitat publicitària està gaudint en els darrers anys. Emmarcat en un escenari purament digital, el taller s’endinsa en les estratègies que marcaran el panorama comunicatiu del demà: Marketing Digital, Mobile i Social Media.

Basat en un aprenentatge teòric i pràctic, l’alumnat coneixerà el Màrqueting Digital en la seva globalitat, així com les característiques pròpies que diferencien el canal web, el dispositiu mòbil, o bé les xarxes socials. En aquest sentit, el taller aprofundeix en les diferències d’aquests tres canals, i hi posa èmfasi en les oportunitats que ofereix la seva combinació i incorporació en l’estratègia final.

L’estudi de diferents campanyes, el debat sobre el correcte ús dels recursos tecnològics, l’anàlisi de l’estratègia creativa proporcionada per anunciants i agències, així com la participació de l’alumnat, esdevindran elements claus per aprofundir en la matèria d’estudi.

Els participants del taller rebran eines i coneixement sobre Publicitat en l’àmbit digital per part dels professors que imparteixen l’assignatura, i a més a més, s’oferiran classes magistrals de col·laboradors puntuals, que desenvolupen la seva activitat professional estretament lligada amb els continguts del taller. La metodologia es fonamenta en la participació de l’alumnat davant de casos o situacions reals, i la pro-activitat en oferir el seu criteri com a professional en potència que és.

Pel que fa a l’organització general de l’assignatura, l’avaluació final constarà de la mitja (segons percentatge) resultant de les pràctiques, la participació a classe i l’avaluació teòrica.
Idioma Català/castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Desembre)
EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 23/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018