Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Introducció a la creació literària Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. F. A.  Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller El taller se presenta como un espacio eminentemente práctico dedicado al ejercicio de creatividad dirigida a la creación literaria. Si la comunicación puede entenderse en su dimensión más reducida como la explicación de historias, un buen comunicador será aquel que domine las herramientas y los elementos a su alcance para crearlas y contarlas de manera eficaz. El taller toma como punto de partida la idea de que la única manera para aprender a crear y contar historias es la práctica, a partir de la imitación, hacia la búsqueda de un estilo propio. Por ello, anima a los alumnos a buscar qué historias son las que quieren contar a la vez que les enfrenta a su propio universo simbólico en busca de referentes e ideas, a partir de un tutelaje guiado por diferentes recursos, estilos, elementos y figuras literarias.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector i Internet
A aportar per l'estudiant: ---
Format Extensiu (1n Semestre)

 

Data de creació: 20/03/2017
Data darrera actualització i seguiment: 09/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018