Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Història de la Creativitat. Publicitat i Societat Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. J. A. Abancéns Coneixements
previs recomanats
- Torn Únic
Descripció general del taller Los sentimientos, las emociones. Cómo hemos llegado a la comunicación actual. Un recorrido argumentado desde hace 3.000 años hasta hoy. Pasar revista a la historia de la publicidad es pasar revista a la historia.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador, proyector y sonido.
A aportar per l'estudiant: -
Format EXTENSIU (1r Semestre)

 

Data de creació: 20/02/2013
Data darrera actualització i seguiment: 25/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 27/04/2017