Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Gestió empresarial d'esdeveniments Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. C. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller La complexitat d'organitzar qualsevol esdeveniment, tècnica unànimement considerada genuïna de les relacions públiques, la seva planificació, execució i avaluació, requereixen d'una atenció i creativitat exquisides per assolir els objectius que es plantegin per endavant. La logística i la planificació de qualsevol acció d’aquesta naturalesa necessita temps de gestació i preparació per molt senzilla que sembli o que efectivament sigui. Hi ha moltes persones compromeses, s'utilitzen gran diversitat de serveis, i s'ha de controlar insistentment el bon funcionament general vigilant de prop tots els detalls per petits que siguin. La finalitat d’aquest taller és la de compartir el coneixement de quantes estratègies i eines requereix l’organització d’un esdeveniment amb la pretensió de que aquest tingui visibilitat i la seva administració sigui eficient i eficaç.
Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: 
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 15/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 11/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018