Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Formació de Portaveus Format docència M
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. A. Coneixements
previs recomanats
Es conveniente para alumnos a partir del tercer curso. Torn Únic
Descripció general del taller Se pretende que el alumno conozca todos los elementos para preparar a los portavoces de una institución pública, privada, política o de otra naturaleza, a la hora de contactar con los medios de comunicación de masas y de realizar una exposición oral pública en distintos contextos (congresos, seminarios, etc.).
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador; proyector, audio y pizarra.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 01/02/2012
Data darrera actualització i seguiment: 12/03/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018