Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Estratègies de PR digital: relació amb bloggers i influencers en estratègies de xarxes socials i esdeveniments de relacions públiques Format docència P
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. M. V. Coneixements
previs recomanats
Nociones básicas de relaciones públicas. Torn Únic
Descripció general del taller Hoy en día los bloggers e influencers son muy conscientes de que son prescriptores de su sector porque tienen grandes comunidades de lectores o seguidores detrás. ¿Cómo abordar la relación con bloggers desde la perspectiva de las relaciones públicas? ¿Cómo pueden las marcas diseñar estrategias de PR digital, eventos y social media capaces de seducir a este nuevo target?

El taller permitirá al alumno aprender a diseñar, implantar y evaluar estrategias de comunicación y relaciones públicas encaminadas a lograr tener cabida en la cotizada agendasetting de un blogger o influencer.

Combina la docencia presencial y virtual. La clase magistral presencial, de asistencia obligatoria y vinculante para poder superar el taller, tendrá lugar el jueves 31 de enero de 2019 de 9 a 14 horas y la virtual se hará a través de Moodle, extendiéndose hasta marzo de 2019.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador conectado a Internet, altavoces y proyector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format SEMIPRESENCIAL (Gener)

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018