Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Taller Estratègia en Social Media: el pla de comunicació i relacions públiques online Format docència -
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. M. V. Coneixements
previs recomanats
- Nociones básicas sobre social media.
- Se recomienda haber cursado alguna materia sobre teoría de las relaciones públicas.
Torn Únic
Descripció general del taller El taller permitirá al alumno aprender a conceptualizar, planificar, implantar y evaluar una estrategia en social media y relaciones públicas online eficiente. Asimismo, también se explican los principales nuevos conceptos y tendencias en comunicación digital.

El taller combina la docencia presencial y virtual. La clase magistral presencial, de asistencia obligatoria y vinculante para superar el taller, tendrá lugar el lunes 17 de septiembre de 2018 de 09.00 a 14.00 horas. La docencia virtual se hará a través de Moodle y se extenderá hasta noviembre de 2018.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador conectado a Internet, altavoces y proyector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format SEMIPRESENCIAL (Setembre)

 

Data de creació: 17/06/2013
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018