Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Elaboració del manual de ceremonial i protocol corporatiu Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Maria Teresa Otero Alvarado Coneixements
previs recomanats
Terminología y conceptos básicos de comunicación y relaciones públicas. Torn Únic
Descripció general del taller A lo largo de este taller se explicarán las pautas necesarias para abordar la elaboración del manual de ceremonial y protocolo corporativo, para que el alumnado adquiera la formación necesaria que le permita enfrentarse a este reto en empresas y demás organizaciones. Se explicarán de forma práctica, distintos aspectos concretos como:
- Simbología e identidad corporativa
- Mapa de públicos organizacional y jerarquización
- Sistema de honores y premios
- Participación en actos propios y ajenos: anfitrionazgo, patrocinio, etc...
- Presencia pública en presidencias y precedencias propias y ajenas
- Etiqueta empresarial e institucional
- Los espacios ceremoniales: montajes de salones y mesas.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 02/01/2017
Data darrera actualització i seguiment: 02/01/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017