Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Comunicació no verbal Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. Marqués Coneixements
previs recomanats
No son necesarios Torn Únic
Descripció general del taller Dar a conocer el significado de los principales elementos del lenguaje corporal que ayude a adquirir ciertas habilidades para interpretar mejor la intención de los interlocutores.

Dominar la comunicación no verbal (o CNV) es sumamente importante para un comunicador. A pesar de la importancia que la sociedad da a la palabra más de la mitad de nuestros recuerdos se generan por otros cauces. La Regla Mehrabian determina que nuestro lenguaje corporal ‘habla’ mucho más que nuestras propias palabras. Dominar esta técnica habilita para interpretar los gestos.
Idioma Castellano / catalán indistintamente Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Soporte informático para visualización de PPT y vídeos.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (2n Semestre)

 

Data de creació: 02/05/2017
Data darrera actualització i seguiment: 02/05/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 24/04/2017