Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Comunicació Política Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. A. Coneixements
previs recomanats
De comunicación y relaciones públicas en general. Torn Únic
Descripció general del taller Es un curso que ofrece al alumno las bases teóricas y prácticas de la comunicación política, y le capacita para desarrollar programas y campañas.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador; proyector; audio y pizarra.
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil, Smartphone.
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 28/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018