Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Social Media i el Marketing d’Influència: noves estratègies de contingut Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. Balastegui Coneixements
previs recomanats
Persones actives i amb interès pel Social Media i l’activitat de les marques en aquest entorn. Torn Únic
Descripció general del taller

En aquest taller estudiarem les oportunitats i riscos que ofereix el Social Media com a mitjà de generació de continguts per part de la marca, dels usuaris i dels influencers que en ell conviuen i interactuen.

Basat en un aprenentatge teòric i pràctic, l’alumnat coneixerà els punts claus en la definició d’estratègies i accions tàctiques d’influència en Social Media, rebran una visió transversal de les principals plataformes així com dels agents que en elles esdevenen heavy users. L’estudi de diferents campanyes en xarxes socials, l’anàlisi del contingut proporcionat pels influencers amb més èxit del país i l’optimització de canals propis esdevindran elements claus per aprofundir en la matèria d’estudi.

Els participants del taller rebran la informació a través de classes magistrals per part del professor i dels col·laboradors puntuals, basada en una metodologia que combinarà variarà situacions on es fomentarà la participació de l'alumnat i la pro-activitat del mateix, la seva capacitat analítica, crítica i de debat.

Pel que fa a l'organització general de l'assignatura, l'avaluació final constarà de la mitja (segons percentatge) resultant de les pràctiques, la participació a classe i la posterior avaluació teòrica.

Idioma Castalà / castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (desembre)

 

Data de creació: 30/04/2012
Data darrera actualització i seguiment: 04/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/05/2016