Formulari d'accés

Fonts d'informació
BARÓ,Mª. J. La publicitat ilícita i la defensa dels consumidors. Barcelona: C. I. C. Generalitat de Catalunya, 1992.
GRUNIG, J.E. i HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Ed. Gestión 2000, 2000.
LEMA DEVESA, C. i GOMEZ MONTERO, J. Código de Publicidad. Barcelona: Ed. Marcial Pons, 2000.
NOGUERO, A. La función social de las relaciones públicas: historia, teoría y marco legal. Barcelona: E.U.B., 1995.
SANTAELLA, M. El nuevo derecho de la publicidad. Madrid: Ed. Civitas, 1989.
Bases de dades de jurisprudència i legislació concretament “La Ley” i “Aranzadi”.