Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C14
OG1.- L’alumne tindrà nocions bàsiques de la Llei General de la Publicitat. X  X 
OG2.- L’alumne tindrà coneixements bàsics de la regulació de caràcter especial. X X
OG3.- L’alumne tindrà coneixements bàsics del contractes publicitaris. X X
OG4.- L’alumne tindrà coneixements bàsics dels drets a la llibertat d’expressió i informació, dret a la intimitat  imatge i honor. X X
OG5.- L’alumne tindrà coneixements bàsics de consumidors i usuaris. X X
OG6.- L’alumne tindrà coneixements bàsics d’ autocontrol i el Codi de Publicitat a Internet. X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne coneixerà els supòsits bàsics de la publicitat il·lícita.  X          
OE2.- L'alumne coneixerà la normativa en matèria de publicitat medicaments, alcohol i tabac.   X        
OE3.- L'alumne coneixerà els contractes de publicitat, fusió publicitària i creació publicitària.      X      
2 OE4.- L'alumne coneixerà el dret a comunicar i a rebre informació veraç així com els criteris seguits pel TS i el TC. Així com les relacions en el sí de les persones jurídiques.          
OE5.- L'alumne adquirirà els coneixements específics dels drets a la informació de consumidors i usuaris específicament en l’àmbit publicitari.          
OE6.- L'alumne adquirirà els coneixements específics dels procediments i regulació d'autocontrol i del Codi de publicitat a Internet.            X