Formulari d'accés

Metodologia i organització general
El curs s'estructura en dos blocs. En el primer, s'estudien les lleis específiques que afecten a l’activitat publicitària. En la segona part s'incideix en els aspectes jurídics més relacionats amb les relacions públiques i s'estudien els criteris deontològics especialment des de l’àmbit de l’AUTOCONTROL i les normes relatives als consumidors. També es contempla l’estudi dels organismes i institucions vinculades així com la jurisprudència nacional i internacional consolidada arran de casos concrets.

Les sessions s’impartiran d’acord amb un mètode teòric, tot i que s’introduiran casos pràctics que exemplifiquin les exposicions teòriques. Abans de cada tema s'oferirà un índex detallat per tal de fer més fàcil seguir la classe.

Es preveu la participació de l’alumne durant les sessions. Els que, des d’una perspectiva pràctica podran plantejar temes de debat d’actualitat relacionats amb la matèria tractada. Per tot això, l’assistència com a un compromís de seguiment i participació activa de les classes, són elements absolutament necessaris per al bon desenvolupament del curs.