Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. El nou consumidor
El consumidor ha canviat, fins i tot s'ha categoritzat el consumidor prosumer que és aquell que totes les seves compres es fan mitjançant la xarxa. Aleshores internet s'ha convertit en un canal extraordinari de comunicació.

Tema 2. L'inboud marketing
Què és l'Inboud Marqketing?. El seu desenvolupament: acquisition, engagament, Convers i fidelity i les tècniques per desenvolupar-ho: SEO, social media i màrqueting de continguts.

Tema 3. Tècniques de l'inboud marketing
Com ho fem. Descripció del que és el lead scoring i lead nurtining.

Tema 4. Estratègia
Com es fa la automatització de les xarxes socials i com s'estableix una estratègia d'Inboud Marketing.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.