Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Metodologia de l'Activitat Publicitària Codi 210219
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència C
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. D. Tena Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Setè Any acadèmic 17-18

 

Data de creació: 20/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 21/01/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/04/2017