Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Creativitat Publicitària Codi 360418
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dr. J. R. Camps Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 17-18

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 16/01/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/04/2017