Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Redacció Publicitària Codi 360397
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. J. R. Camps Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 17-18

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 03/02/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/04/2017