Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Comunicació per a la igualtat: ètica i deontologia Codi 360381
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. J. R. Camps / Dra. C. De Uribe Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 17-18

 

Data de creació: 21/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 18/01/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/04/2017