Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Psicologia Social i del Consum Codi 360378
Matèria M3. Marc Teòric de la Psicologia Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. O. Saldaña Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 17-18

 

Data de creació: 09/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 08/06/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/06/2017