Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de la Comunicació Codi 360386
Matèria M1. Marc Teòric de la Comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. J. L. Gonzalo Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 01/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 26/01/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 11/02/2016