Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de la Publicitat Codi 360391
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. Botey Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 21/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 26/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 10/06/2016