Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Redacció Periodística Codi 360398
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. J. Marqués i Prof. S. Gil Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà / Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 13/01/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 11/02/2016