Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Psicologia Social i del Consum Codi 360378
Matèria M3. Marc Teòric de la Psicologia Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. J. V. Pestana Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 09/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 06/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 11/02/2016