Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Principis de Sociologia Codi 360383
Matèria M4. Marc teòric de la Sociologia Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. L. Sáez Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 19/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 13/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/05/2016